Choose languageLanguage
Blog

FIFO in FEFO: kratici, ki krojita poslovanje skladišč

FIFO in FEFO: kratici, ki krojita poslovanje skladišč
Aleš Habič
Avtor
 
3 minutno branje
Datum
29/08/2018

Blaga v skladišču ne gre odlagati kar po občutku ali pa tam, kjer je trenutno prostor. Ne, skladiščno poslovanje more biti vzorno urejeno, za kar v večini skladišč poleg informacijskih tehnologij skrbita predvsem metodologiji FIFO (prva vhodna = prva izhodna) ter FEFO (prva poteče = prva izhodna).

Osnovo skladiščnega poslovanja predstavlja obvladovanje materialnega toka pri porabi ali/in oskrbi z blagom. Večina skladišč uporablja metodi FIFO (ang. first in first out) ali FEFO (ang. first expired first out). Slednja je sestavni del vseh skladišč s pokvarljivim blagom, poznajo jo živilska industrija, farmacija in druge panoge. Pa tudi sicer velja, da podjetja stremijo k temu, da iz skladišč najprej odpravijo blago z najkrajšim rokom trajanja, oziroma v primeru, da je ta podatek enak za več izdelkov, izberejo in odpravijo najstarejšega. Zakaj? Rok trajanja je zelo pomemben podatek, saj mora podjetje skrbeti, da mu v skladišču ne ostaja (pre)staro blago, ki ga je težje prodati in zanj obstaja bistveno večje tveganje ustvarjanja izgub(e). Blago se namreč stara, prav tako njegova embalaža. Svojevrsten izziv sta tudi blago s krajšo ekonomsko življenjsko dobo in sezonsko blago – ker je aktualno le kratek čas: šolske torbe, ki se do konca meseca ne bodo prodale, bodo zasedale prostor v skladišču naslednjih 10 mesecev. Prihodnje šolsko leto pa bodo morebiti njihovi motivi že iz mode.

Skladiščno poslovanje FIFO FEFO

Izziv po imenu sarža

V skladiščni zgodbi je pomembna tudi sarža in upravljanje z njo, saj vsekakor pomembno vpliva na delovanje skladišča. Nekatera podjetja saržo le beležijo ob izdaji iz skladišča, druga jo spremljajo od vhoda v skladišče in izdajajo blago s točno določeno saržo – pač glede na zahteve kupca ali proizvodnje (avtomobilska industrija ima precej visoke zahteve glede sarž). Dokler so palete blaga homogene, je obvladovanje procesov relativno enostavno. Ko pa se soočimo z različnimi saržami, ali pa je blago, s katerim bi dopolnili komisionirno lokacijo, druge sarže, postanejo stvari hitro kompleksne – takrat si velja pomagati s skladiščno programsko opremo.

VIDEO: WMS rešitve za optimizacijo skladiščnega poslovanja


Ročno oziroma »peš« ne gre več

Metodi FEFO ter FIFO in sarže pozna zelo veliko industrij. Različne zahteve kupcev, distribucije ali lastne proizvodnje je zelo težko obvladovati ročno, saj se z večanjem kompleksnosti hitro kaj zalomi, stroški pa mimogrede presežejo vrednost naložbe v program za vodenje skladiščnega poslovanja.

Ste se kdaj iskreno vprašali, koliko stroškov imate na račun uporabe papirja in ročnega izpolnjevanja tabel? Naj jih naštejem le nekaj:

  • Strošek (pre)starega blaga na skladišču, ki ga ne morete prodati zaradi roka trajanja ali fizičnih sprememb na blagu.
  • Strošek skladiščenja (beri: zasedanja kapacitet) (pre)starega blaga.
  • Dodatna poraba časa zaposlenih zaradi iskanja ustreznega blaga.
  • Stroški vračil kupcev, kot so eksterni transport, interni transport, delovne ure ljudi, ki se ukvarjajo z vračili, morebitne kazni in penali.
  • Oportunitetni strošek neizpolnjene zahteve kupcu.
  • Strošek »slabšanja« ugleda podjetja.

Si res lahko privoščite vse zgoraj omenjene stroške? Pomnite: skladišče je vaš materialni stik s kupcem. Zagotovite sebi in kupcu kontrolo nad blagom, poiščite ustrezno rešitev in zaupanja vrednega ter izkušenega ponudnika, ki vam bo implementiral sodobno informacijsko podprto skladiščno poslovanje.

Vaše skladišče ima zagotovo še kar nekaj neizkoriščenega potenciala, kako ga izkoristiti sem napisal v tem blogu.

Želite tudi vi zagotoviti boljšo oskrbo svojih kupcev in nadzor nad zalogami?

Poskrbite za uvedbo dovršenega skladiščnega poslovanja.