Ne spreglejte  •  Webinar: Novosti pri evidenci delovnega časa za računovodje, 14. 6. 2023, 9:00 - 9:40. Registracija >>
Choose languageLanguage
Blog

Špica elektronski bolniški list(eBOL) - odgovori na pogosta vprašanja

Špica elektronski bolniški list(eBOL) - odgovori na pogosta vprašanja

Blog zapis vsebuje vprašanja, ki ste nam jih zastavili na nedavnem webinarju na temo eBOL, in odgovore nanja.

Več o aplikaciji Špica eBOL najdete tukaj.


Ali se v sistem Time&Space prenesejo samo zaključeni bolniški listi?
Da, v sistem Time&Space se prenesejo samo zaključeni bolniški listi.

Ali je mogoče isti eBOL prevzeti večkrat?
Isti eBOL lahko prevzamete večkrat, vendar ga bo sistem Time&Space upošteval samo enkrat.

Kako se bo vodila evidenca bolniških odsotnosti, ki trajajo samo nekaj ur in ne celoten delavnik?
Celodnevna bolniška odsotnost bo zapolnila plan, ki je nastavljen z urnikom v sistemu Time&Space. Krajša oz. bolniška odsotnost po urah, pa zapolni toliko ur, kolikor je zabeleženih na elektronskem bolniškem listu - eBOL.

Video: Prenos in prevzem eBOL v sistem Time&Space


Ali bo nadgradnja z avtomatskim prevzemom bolniških listov vključena v ceno modula eBOL?
Ta del funkcionalnosti modula Spica eBOL je v pripravi, konkretne informacije vam bomo posredovali, ko bodo na voljo.

Ali moramo narediti/dodati nove dogodke/intervencije ali se lahko uporabi obstoječe?
Lahko uporabite obstoječe. V primeru, da kateri dogodek manjka, ga dodate v sistemu Time&Space.

Ali se bo v modul za obračun plač (PIF) prenašal tudi podatek o številki bolniškega lista (eBOL)?
Podatek je na voljo, vendar se trenutno ne prenaša v PIF.

Ali lahko uvozimo elektronski bolniški list, če nimamo rojstnih podatkov v sistemu Time&Space?
Datumi rojstva zaposlenih so potrebni v primeru, ko želite avtomatično uparjanje podatkov iz datoteke, ki jo prevzamete na portalu SPOT (eVEM) in podatki v sistemu Time&Space. Sicer je potrebno ZZZS številko zavarovane osebe vpisati v sistem Time&Space ročno.

V našem podjetju posameznika v sistemu Time&Space identificiramo na podlagi davčne številke. Ali lahko uporabimo davčno številko kot identifikator tudi pri rešitvi Špica eBOL, ki predvideva identifikacijo na podlago EMŠO oz. ZZZS številke zavarovane osebe?
Trenutno je na voljo uparjanje na podlagi ZZZS številke zavarovane osebe, ki je na voljo na bolniškem listu. Uparjanje na podlagi davčne ali EMŠO številke ni mogoče.

Ali sistem Time&Space javi napako, če ima zaposleni na določen dan že vnešen drug dogodek, npr. dopust?
Elektronski bolniški list bo prepisal vse druge celodnevne odsotnosti (npr.: dopust). V tem primeru Špica eBOL prikaže obvestilo tistemu, ki prevzema elektronske bolniške liste.

Lahko sami določimo pod katero dodatno polje se vpisuje podatek ZZZS? Nekaj polj namreč že uporabljamo za druge stvari?
Sami lahko določite dodatno polje za vnos ZZZS številke zavarovane osebe.

Špica eBOL: Aplikacija za prevzem elektronskih bolniških listov


Ali popravljena verzija verzija bolniškega lista prepiše že prenešeno bolniško odsotnost?
Špica eBOL podpira storniranje bolniških listov in naknaden prevzem popravljenih eletronskih bolniških listov.

Ali je treba za isti tip bolniške določiti več kategorij glede na trajanje odstotnosti (do 30 dni, nad 30 dni, nad 90 dni)?
To ni potrebno, saj za to poskrbi povezovalni modul PIF, skupaj z dodatkom SickLeaveDIstributor.

Kaj pa v primeru, da ne uporabljamo modula za obračun plač PIF?
Špica eBOL tudi brez povezovalnega modula za plače (PIF) omogoča prevzem elektronskih bolniških listov.

Niste našli odgovora na svoje vprašanje? Pišite nam.