NE SPREGLEJTE  •  🚀S Pravilnikom o delovnem času ukrojite delovni čas zaposlenih po svojih potrebah. >> Spoznajte Pravilnik   
Choose languageLanguage
Blog

Delo od doma v 2020 in naprej

Delo od doma v 2020 in naprej
 
26 minutno branje
Datum
29/10/2020

Kako se ga lotiti in biti super produktivni ter uspešni?!

Delo na daljavo in delo od doma sta dva velika svetovna trenda. To ni presenetljivo, saj vedno več ljudi raje dela s svoje najljubše lokacije, v optimalnem delovnem okolju, daleč stran od pisarniške drame in nenehnih prekinitev.

Če razmišljate o delu od doma za polni ali skrajšan delovni čas, vas bo ta članek naučil vse, kar morate vedeti, da bo vaše delo na daljavo zgodba o uspehu. Teme, ki jih bomo obravnavali v nadaljevanju, so:

Kako meriti produktivnost pri delu od doma

Delo od doma bi lahko bilo bolj produktivno, kot delo v pisarni. Lahko pa je tudi vaša najslabša poslovna odločitev doslej, posebej, če ne premorete dovolj samodiscipline. Delo od doma preprosto ni za vsakogar. 

Mnogi zaposleni, ki prvič opravljajo delo od doma, so zelo presenečeni nad tem, kako težko je ostati produktiven, če delaš popolnoma sam in brez nadzora. Z lahkoto lahko ogromno časa zapravite za pripravo obrokov, opravljanje različnih opravil ter odlašanje na takšne in drugačne načine. 

Če ste doma manj produktivni kot v pisarni, vam delo od doma lahko močno škodi. Lahko celo dobite odpoved ali izgubite stranke. Zato morate biti zelo previdni in pri delu od doma ostati disciplinirani, ker boste samo tako tudi produktivni.  

Formula za produktivnost = količina opravljenega dela v enoti časa 

Produktivnost, ne glede na to, ali delamo od doma ali iz pisarne, lahko merimo z orodjem Task management. Task management nam pove, koliko časa je zaposleni posvetil določeni nalogi znotraj registriranega delovnega časa 

Osnovne funkcionalnosti orodja Task Management zajemajo: 

 • vodenje seznama aktivnih opravil,
 • uvoz opravil iz zunanjih virov,
 • beleženje količine dela po posameznih opravilih za vsak dan in vsakega zaposlenega posebej,
 • vnašanje komentarjev k opravilom,
 • definiranje dela registrirane prisotnosti, ki se deli po opravilih,
 • avtomatska delitev določenih tipov prisotnosti in odsotnosti po opravilih,
 • pregled preteklega razdeljenega dela,
 • potrjevanje ali zavračanje razdeljenega dela po obdobjih,
 • pošiljanje elektronskega sporočila ob zavračanju vnešenih opravil,
 • izvoz podatkov o razdeljenem delu v različnih oblikah za nadaljnji obračun ali statistično analiz. 

VIDEO: Predstavitev delovanja aplikacije TASK MANAGEMENT 

Delo od doma - izkušnje uspešnih slovenskih podjetij

Predstavnike podjetij Nomago, Nicelabel in Špica International smo povprašali o izkušnjah z delom od doma in planih glede organizacije dela v prihodnje, kjer izstopata predvsem dva koncepta: remote-first  ali office-first hybrid work.  Vsi se strinjajo, da število zaposlenih in narava njihovega dela – na primer terensko delo, delo s strankami – v veliki meri vplivata na to, kako so podjetja vzpostavila delo na daljavo.

Na  Špici smo zaznali izzive predvsem pri servisiranju strank, ki se je zaradi epidemije preselilo na splet in je potekalo na daljavo. Na začetku pandemije smo bili zaposleni precej obremenjeni s tem, kako usklajevati delo in privatno življenje, šolanje otrok in varstvo, sedaj pa je tega manj. Na Špici smo zaznali povečan občutek izoliranosti in manjšo vključenost, po drugi strani pa se zaposleni težje odklopimo od dela in delamo vse več. Izpeljali smo interno raziskavo in zaključili, da delo na daljavo prinaša prihranke pri času in stroških prevoza na delo, višja pa je tudi produktivnost, saj zaposleni čas, ki smo ga preživeli na cesti, preživimo za zasloni, manj je tudi motenj, ki jih prinaša delo v pisarnah – water cooler talks, dolge malice, prezgovorni sodelavci itd.

Katja Katarina Zakrajšek, kadrovski manager v podjetju Nicelabel, globalno podjetje z 175 sodelavci,  od tega jih 110 dela v Sloveniji  izpostavi, da zaposleni visoko cenijo možnost fleksibilnega urejanja delovnega časa ter izboljšano ravnovesje med delom in privatnim življenjem.

V podjetju NOMAGO v Sloveniji je zaposlenih 950 sodelavcev, po 100 jih je še v Italiji in na Hrvaškem. 55 % jih je voznikov in delajo na terenu; sodelavci iz splošnih služb, marketinga in prodaje ter pravne službe pa so bili že pred epidemijo navajeni in opremljeni za delo na daljavo.

V NOMAGU ugotavljajo, da novi način dela povzroča večjo utrujenost, izčrpanost, ne pa izgorelosti. Vzrok poišče v spletnih sestankih, ki so prikovali sodelavce pred ekran in na stole, in kot taki niso ustrezna zamenjava za sestanke v živo, ki so bili pogostokrat na terenu. Po drugi strani spletni sestanki omogočajo boljši time management, saj pridejo hitreje vsi »na kup«. Zaposleni so zadovoljni, saj čas, ki so ga preživeli na cesti, sedaj preživijo pred računalnikom, podjetje pa je zaznalo tudi prihranke na račun nižjih izdatkov za prevoz na delo.

Zaključki ankete, ki so jo izvedli pri Nomagu kažejo, da je hibridna organizacija dela po mnenju zaposlenih omogočila boljši time management, lažje usklajevanje službenih in družinskih obveznosti, povečala pa se je tudi produktivnost in agilnost, predvsem na račun spletnih sestankov, ki so bolj fokusirani v smislu agende in udeležbe

Zadovoljni ugotavljajo da tudi starejši delavci danes zelo samozavestno uporabljajo nova digitalna orodja, za kar sta zaslužna oddelka IT in HRM, ki sta ves čas nudila podporo in številna izobraževanja.

Negativna posledica hibridnega dela je večja socialna distanca oz. manj povezanosti. Zato so uvedli 10-minutne jutranje videee ob kavi, ki »spodbujajo vodje k neformalni komunikaciji« s teamom.

Nižjo motiviranost in utrujenost zaradi dela od doma so v Nomagu naslovili s programom revitalizacije

Najeli so zunanjega sodelavcaki je odgovoren za promocijo zdravja – svetuje pri zdravi prehrani in promovira redno telesno aktivnost.. S krajšimi vodenimi meditacijami, vajami za razbremenitev hrbta in splošne napetosti se je izboljšalo počutje zaposlenih – tako fizično kot tudi psihično.

Kako se bo delo od doma spreminjalo vnaprej? Kako se bodo podjetja prilagodila?

Hibridno delo po mnenju naših sogovorcev zagotovo ostaja. Vprašanje pa je, ali bo prednjačilo remote first ali in-office first hibridno delo?

Globalne dobre prakse na tem področju še ni. Na LinkedIn-u so se nedavno odločili, da njihovi zaposleni lahko delajo od doma brez omejitev. Po drugi strani pa Tim Cook iz podjetja Apple uvaja office first hibridni model, kjer se morajo zaposleni v ponedeljek, torek in četrtek nujno oglasiti v pisarnah, medtem ko v sredo in petek lahko delajo od doma.

 Katja Oblak iz Špice poudarja, da stalno delo v pisarnah Špičakom ne diši več, nagibajo se k remote-first hibridnemu režimu dela, kar pomeni, da bodo 2–3 delovne dni delali od doma in ostali v pisarni,« je zaključila Katja. »Na Špici nam je pomembno, da so vsi zaposleni, predvsem zaradi timskega dela, dostikrat prisotni tudi na delovnem mestu,« je poudarila Katja. Za vsako odsotnost od dela Špičaki oddajo zahtevo preko aplikacije All hours.

Katja Katarina Zakrajšek iz NICELABEL je poudarila, da bodo nadaljevali z »remote first« hibridnim modelom, saj zaposluje ljudi s celega sveta in že sedaj večina zaposlenih dela 2–3 dni na teden od doma. Nove kadre ne iščejo več zgolj v okolici Šenčurja ali Ljubljane, temveč so bazen potencialnih bodočih sodelavcev razširili na celotno Slovenijo in širše. Ne glede na vse ali pa prav zaradi tega pa vztraja, da se vsaj enkrat na teden zaposleni oglasijo na sedežu Nicelabela v Šenčurju. V prihodnje bodo organizirali več piknikov in neformalnih druženj, da se med sodelavci pretaka skupinski duh, gradi sodelovanje in prijateljstvo ter občuti tista prava človeška energija, ki je je na spletnih meetingih pač manj.

Katja poudari, da je postopek »onboardinga novega sodelavca« v postopku prenove. Že sedaj pa je jasno, da bo tudi onboarding hibriden – razmišljajo o kombinaciji spletnih izobraževalnih videovin uvajanj v živo na lokaciji.

V NOMAGU bodo delo uredili v dveh sistemih – vodje poslovnih enot, ki skrbijo za voznike, bodo delali na lokaciji in dnevno organizirali in motivirali voznike.  Režijski delavci – torej informatiki, oddelek marketinga in prodaje, finance in računovodstvo – pa bodo delali 2–3 dni od doma, preostali čas pa bodo preživeli v pisarnah.

Zakonodajni vidiki za delo od doma v izjemnih okoliščinah (koronavirus)

Glede na izpostavljeno ureditev je, ne le v času, ko je bila razglašena epidemija, temveč tudi v okoliščinah, ko je treba izvajati ukrepe zaradi preprečitve širjenja koronavirusne bolezni COVID-19 (npr. upoštevanje karantene, samoizolacije in drugih posebnih ukrepov, med katere sodijo tudi ukrepi, ki jih sprejme delodajalec zaradi omejitve tveganja za okužbo), možno začasno odrediti opravljanje drugega dela ali dela na drugem kraju (npr. na domu), saj navedena določba 169. člena ZDR-1 dopušča tako odreditev drugega dela kot spremembo kraja opravljanja dela v primerih, ko je ogroženo življenje in zdravje ljudi ali premoženje delodajalca.  

Obveznost lahko traja le začasno, dokler trajajo take okoliščine oziroma dokler so podani pogoji po 169. členu ZDR-1 in je sprememba vrste in/ali kraja opravljanja dela nujna in potrebna 

7 področij na katera mora biti pri odrejanju dela od doma pozoren delodajalec 

1. Varnost in zdravje pri delu

Na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) je delodajalec dolžan zagotavljati varne in zdrave razmere za delo ne glede na vrsto dela, delovno mesto ali kraj, kjer delavec opravlja delo. V primeru izjemnih okoliščin, ko delodajalec na hitro odredi drugo delo ali delo na domu, pogosto ne bo uspel izvesti vseh predpisanih ukrepov na področju zagotavljanja varnega in zdravega dela, kar zajema ogled delovnega mesta na domu in izdelavo ocene tveganja. Glede na to, da gre v primerih dela na domu za praviloma manj tvegana in zdravju neškodljiva dela, ni pričakovati, da bi zaradi opustitve predpisanih zahtev (izdelava ocene tveganja) lahko v kratkem času, kolikor traja takšen izredni ukrep, prišlo do škodljivih posledic za zdravje delavca. V takšnem primeru naj delodajalec delavcu poda vsaj ustrezna navodila za varno in zdravo delo. 

2. Primernost delovnega mesta 

Pred odločitvijo o opravljanju dela na domu mora delodajalec razrešiti vprašanje, katera so tista delovna mesta, ki jih je sploh mogoče opravljati na domu. Delavec lahko na domu opravlja le delo, ki sodi v dejavnost delodajalca ali, ki je potrebno za opravljanje dejavnosti delodajalca. 

3. Obseg dela  

Priročnik za varno delo od doma

 • Delovno okolje
 • Varno delo z računalnikom
 • Ostala priporočila


Določen naj bi bil tako, da delavec, ki dela na domu, opravi enak obseg dela, kot ga opravijo delavci, ki delajo v prostorih delodajalca). Potreben je dogovor o načini spremljanja dodeljenih delovnih nalog ter rezultatov delavca oziroma poročanje delavca o njih. 

4. Vidik delovnega časa 

ZDR-1 določa, da se delavec in delodajalec glede delovnega časa, nočnega dela, odmora, dnevnega in tedenskega počitka lahko dogovorita ne glede na minimalne standarde, ki jih v zvezi s tem določa ZDR-1, če:

 • delovnega časa ni mogoče vnaprej razporediti oziroma,
 • si delavec lahko razporeja delovni čas samostojno.

Pri samoorganizaciji delovnega časa ter s tem tudi odmorov in počitkov je torej delavec dolžan spoštovati pravila o varnosti in zdravju pri delu in si delovni čas organizirati tako, da si zagotovi ustrezne odmore in počitke. 

Ne glede na navedeno izjemo v ZDR-1 pa Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Uradni list RS, št. 40/06) glede vodenja evidence o izrabi delovnega časa ne določa nikakršne izjeme glede dela na domu. Tako mora delodajalec tudi za delavca, ki dela na domu, med drugim v evidenco dnevno vpisovati naslednje podatke:

 • podatke o številu ur,
 • skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa,
 • opravljene ure v času nadurnega dela. 

5. Dosegljivost delavca

Za delavce, ki delajo na domu mora biti jasno dogovorjeno kdaj, v katerih urah, ter na kakšen način mora biti delavec dosegljiv za delodajalca ter delodajalec dosegljiv za delavca, 

6. Zagotovitev delovnih sredstev

Potreben je dogovor o delovnih sredstvih in materialu, ki ga zagotovi delavec oziroma delodajalec ter višina nadomestila za njihovo uporabo:

 • delovna sredstva kot so prostor, elektrika, komunikacijske povezave in podobno bo glede na njihovo naravo večinoma zagotavljal delavec. Za ta del bo skoraj vedno dogovorjeno nadomestilo.
 • glede delovnih sredstev kot so računalnik, mobilni telefon, tiskalnik, miza, stol in podobno pa je možno, da jih bo zagotavljal delavec, za kar mu bo delodajalec plačal nadomestilo.  Če jih bo zagotovil delodajalec, se v tem primeru nadomestilo za ta delovna sredstva ne plača 

7. Plačilo za delo

V mesečni bruto plači so zajete vse opravljene ure, razen v primeru, če delodajalec delavcu odredi nadurno delo.

8. Varstvo poslovnih skrivnosti in drugih občutljivih podatkov 

Delodajalec mora omogočiti varno povezave v svoje omrežje ter omrežje delodajalca. V dogovor sodi npr. omogočanje varne povezave v omrežje oz. do informacijskega sistema delodajalca, ter način sporočanja podatkov, ki so pomembni za izvajanje pogodbe o zaposlitvi (npr. bolezen in napotki glede varnega in zdravega dela od doma).

Obveščanje Inšpektorata RS za delo o opravljanju dela na domu 

Ko delodajalec odredi delo na domu v primeru izjemnih okoliščin, je treba takoj, ko je to mogoče, obvestiti o opravljanju dela na domu Inšpektorat RS za delo. Obseg obveščanja v zakonu ni predviden, je pa smiselno obvestiti o tem, kdo delo opravlja, kakšno delo se opravlja, kje se opravlja in koliko časa je opravljanje dela predvideno.  

Obvešča se lahko tudi preko elektronske pošte na naslov: prijave.irsd@gov.si 

Na povezavi najdete Stališče MDDSZ glede odreditve drugega dela in dela na domu 

Opravila in naloge, ki jih lahko opravljate od doma

1. Delo od doma s polnim delovnim časom  (kot samostojni podjetnik ali član ekipe zaposlenih, ki delajo na daljavo)

Za delo od doma ali na daljavo so najbolj primerna dela, ki jih lahko v celoti opravite na omenjen način. Takšna, ki zahtevajo izolacijo in cenijo delo brez motenj (motečih dejavnikov). Gre torej za naloge, ki zahtevajo malo opravka z ljudmi in veliko osredotočenega dela. 

Običajno gre za ustvarjalne, analitične, logične ali administrativne naloge, ki so pogosto tako ali drugače povezane s področjem tehnologije. 

Primeri najboljših poklicev za delo od doma s polnim delovnim časom (seznam je lahko še daljši): 

 • Programer
 • Oblikovalec
 • Pisatelj
 • Digitalni tržnik
 • Računovodja / davčni svetovalec
 • Upravitelj e-trgovine
 • Spletni trener
 • Navidezni asistent
 • Analitik
 • Skrbnik strank 

undefined

Takšno delo lahko opravljate kot samostojni podjetnik ali kot član ekipe, ki dela na daljavo. Če želite delati od doma za polni delovni čas, najprej potrebujete pravi nabor kompetenc. 

Na srečo so to pogosto kompetence, ki jih je mogoče pridobiti s spletnimi tečaji, ali, povedano z drugimi besedami, jih je mogoče pridobiti z učenjem od doma, ki je še en velik in pomemben trend

In ko enkrat osvojite nova znanja, lahko poiščete veliko spletnih mest z razpisi za zaposlitev, v katerih podjetja iščejo ljudi, ki želijo delati od doma. 

2. Pisarniško delo z občasnim delom od doma 

Druga možnost je, da zgolj nekaj dni v tednu delate od doma. Številna podjetja podpirajo ta trend, med njimi so Amazon, Dell, Apple, Kaplan, American Express, Xerox, Hilton, Accenture in mnoga druga. 

Najuspešnejša mednarodna podjetja v bitki za talente pogosto ponujajo ugodnosti, kot so prilagodljiv urnik, delo na daljavo, zdravstvene ugodnosti, programi za razvoj talentov itd. 

Če torej menite, da je mešanica dela od doma in dela v pisarni pravšnja za vas, poskusite najti službo v podjetju, ki je nagnjeno k zaposlovanju ljudi, ki delajo na daljavo. 

Z ustreznim naborom kompetenc ne bi smelo biti preveč težko. Če že delate v podjetju, ki vam je všeč, in nima podpore za delo na daljavo, predlagajte uvedbo tovrstnega dela. Šefi bi morali ceniti vašo proaktivnost. 

3. Delo od doma, rezervirano za dodatno delo 

Glede dela od doma obstaja še ena možnost. Doma lahko začnete opravljati dodatno delo za dodaten zaslužek. Medtem ko v pisarni opravljate vsakodnevno delo, del svojega prostega časa namenite dodatnemu zaslužku. 

To je pogosto korak, kako iz pisarniškega okolja preiti na pot samostojne kariere ali podjetništva. Dodatno popoldansko delo je lahko tudi eden najboljših načinov za razvoj novih kompetenc in ustvarjanje novih virov dohodka. 

Za koga je delo od doma primerno

Začnimo z najbolj očitno stvarjo. Vsakega dela ali opravila ni mogoče postoriti od doma. Nekatere naloge in poklice je mogoče v celoti opravljati od doma – brez kakršnihkoli obiskov pisarne. 

Spet druge službe omogočajo, da se le del nalog lahko opravi od doma. V tem primeru je dobrodošla možnost ta, da takšna opravila in naloge združite ter jih opravite na daljavo – torej le nekaj dni v tednu delate od doma. 

Gre za v praksi najbolj priljubljen scenarij. Na enak način si lahko omislite dodatno delo za dodaten zaslužek, če želite doma postoriti še kaj drugega kot le službena opravila. 

Nekaterih del pa preprosto ni mogoče opravljati na daljavo in od doma. Lep primer so različna terenska dela. 

Ko govorimo o delu od doma, ne gre le za različne vrste služb. Upoštevati morate tudi, da delo od doma nekaterim vrstam osebnosti bolj ustreza kot drugim. 

Najpogostejše značilnosti uspešnega zaposlenega, ki dela od doma, so: 

 • oseba opravlja miselno ali kreativno delo, obvlada tehnologijo (običajno) vase zaprta oseba, ki rada dela sama,
 • zelo odgovorna oseba, ki spoštuje postavljene roke,
 • oseba, ki zna dobro pisati in komunicirati (tudi v e-pošti, sporočilih itd.),
 • oseba, ki zna uravnotežiti zasebni in delovni čas. 

Najboljši način, da ugotovite ali delo od doma ustreza vaši osebnosti je, da ga preizkusite. Poskusite z delom od doma. Povsem preprosto je – nekajkrat delajte od doma in hitro boste videli rezultate. 

Ne glede na rezultat vedite, da stvari niso zacementirane. 

V nekaterih življenjskih obdobjih nam delo od doma ustreza bolj kot sicer.

Na začetku je delo od doma morda bolj razburljivo.

Ko dlje časa delate od doma, lahko delo postane dolgočasno, vi pa osamljeni.

Za uspešno delo od doma potrebujete pravo lokacijo, delovne pogoje in prijatelje, ki delajo od doma.  

Prav zato svetujemo, da najprej preizkusite, ali vam delo od doma sploh ustreza. 

Največje prednosti dela od doma

1. Manj motenj – če so vaši možgani sposobni globokega razmišljanja 

Če delate od doma, se lahko izognete številnim motnjam, kot so nepomembni sestanki, klepet v pisarni, nenamerni telefonski klici in prekinitve s strani šefov ter sodelavcev. 

Ko delate od doma, ste daleč stran od pisarniške drame in politike. Brez teh prekinitev lahko ves čas v miru resnično delate

No, razen če dovolite, da moteči dejavniki domačega okolja vplivajo na vašo produktivnost. Osebni klici, hišni ljubljenčki, gospodinjska opravila idr. lahko hitro nadomestijo tipične motnje, ki ste jim priča v pisarni. 

Naj vam zaupam skrivnost: če vaši možgani dlje časa niso navajeni na zelo osredotočeno delo, bodo samodejno iskali moteče dejavnike (na primer obisk stranišča ali hladilnika). 

Rešitev, če želite biti produktivni pri delu od doma, je usposobiti možgane za globoko in osredotočeno delo. Trening možganov se praktično ne razlikuje od treninga mišic. Poskušate ostati čim dlje osredotočeni, in ko začne vaša pozornost upadati, zopet nežno preusmerite svoje misli na nalogo. 

Tega seveda ni enostavno narediti, vendar lahko le tako (na)trenirate svojo zbranost. Vedno znova se zberite za opravljanje naloge, dokler je ne opravite ali dokler resnično ne nastopi čas za odmor. 

2. Intenzivnost dela lahko prilagodite svojemu biološkemu ritmu 

Naslednja velika prednost dela od doma je nekoliko bolj prilagodljiv urnik. Doma imate več možnosti za prilagajanje vrstam dela, ki jih opravljate ob določenih urah, in odločitev o tem, kdaj si vzamete daljše odmore. 

Delo od doma vam omogoča, da ne samo upravljate s svojim časom, temveč tudi z energijo; tako lahko intenzivnost ter vrsto dela prilagodite trenutnemu počutju in nivoju energije. 

Naj omenim nekaj stvari, ki jih lahko veliko lažje postorite, če delate od doma. Lahko: 

 • se zgodaj zbudite in takoj začnete opravljati najpomembnejšo nalogo;
 • se odločite za kratek odmor, tudi dremež, če nimate (več) energije za delo;
 • telovadite med odmori ali se vsaj raztegnete in si hitreje opomorete;
 • opravljajte najzahtevnejša dela v času, ko ste biološko na vrhuncu moči. 

3. Popolnoma prilagodljivo delovno okolje 

Poslovne pisarne so danes zagotovo prijaznejše in bolj prijetne kot so bile včasih, vendar še vedno obstajajo omejitve glede tega, koliko si lahko prilagodite svoje delovno okolje. 

Vsako podjetje želi ohraniti nekakšno pisarniško zasnovo, zato naj bi bili mize, stoli in pisarniška oprema bolj ali manj enaki za vse zaposlene. Osebni okraski lahko skazijo takšno enotno zasnovo. 

Na drugi strani pa lahko domačo pisarno popolnoma prilagodite sebi; še posebej, če doma nimate nobenih stikov s strankami ali poslovnimi partnerji. 

Delo v prostoru, ki vam je resnično všeč, je lahko velika prednost. Delovno okolje namreč močno vpliva na vaše razpoloženje in produktivnost. Če se torej odločate za delo od doma za polni ali skrajšan delovni čas, poskrbite za domačo pisarno, ki vam je res všeč. 

Nekaj pomembnih nasvetov pri postavitvi domače pisarne: 

 • ne delajte v kuhinji ali dnevni sobi. Namesto tega si uredite majhen kabinet ali pisarno.
 • poskrbite, da bo v prostoru dovolj svetlobe in zraka.
 • poskrbite, da bodo vrata v vaši pisarni zaprta, da boste lahko delali brez motenj.
 • kupite si kakovosten ergonomski stol, velik računalniški monitor ali morda kar mizo za delo stoje.
 • okrasite domačo pisarno na način, ki vam bo dvignil razpoloženje in motivacijo.
 • poskrbite za čim manj motečih dejavnikov (televizija, hladilnik, stacionarni telefon itd.).
 • naj bo vaša delovna miza (in datoteke v računalniku) urejena in organizirana. 

4. Vožnja nikoli ne prihrani časa in denarja 

Vožnja na delo (in domov) lahko terja veliko časa, energije in denarja. Če daljše razdalje premagujete z lastnim avtomobilom, je to slabo tudi za okolje. 

Z delom od doma lahko vsako leto prihranite na stotine ur, evrov in kilogramov ogljičnega odtisa. Tudi če delate od doma le en ali dva dni v tednu, se prihranki sčasoma nakopičijo. 

Kljub temu imate pri delu od doma nekaj dodatnih stroškov, kot so elektrika, ogrevanje, amortizacija za uporabo lastne opreme itd. 

Toda to so stroški, ki jih vaše podjetje prihrani, zato so številna podjetja zaposlenim pripravljena povrniti dodatne stroške, ki jih prinese domača pisarna. Prihranjeni čas pa lahko porabite za ustvarjanje dodatnega zaslužka, družino, šport in/ali hobije. 

Z enostavno analizo stroškov in koristi si lahko hitro izračunate in preverite, ali je delo od doma za vas smiselno. Za večino ljudi je! 

Največje pasti dela od doma

1. Slaba samodisciplina, brez sledenja porabe časa 

To je nekaj nepogrešljivih nasvetov, kako ostati discipliniran pri delu od doma: 

 • pripravite seznam nalog, ki jih boste opravili čez dan,
 • sporočite svoj dnevni načrt dela svojemu nadrejenemu in sodelavcem
 • prijavite se na delo iz domače pisarne, ter po koncu odjavite (in poskrbite, da bo šef videl vaše urnike dela),
 • sledite čas, porabljen za različne naloge,
 • bodite na voljo prek aplikacij za spletni klepet ali telefona (vendar pri poglobljenem delu uporabite način »ne moti«),
 • poskrbite, da imate tudi v računalniku urejeno »delovno okolje«, npr. z zaznamki, bližnjicami itd., ter poskrbite, da vas igre, družabni mediji, televizija ali druge vrste zabave ne bodo motili. 

2. Izolacija in občutek spregledanosti 

Ljudje smo družabna bitja, ne moremo uspevati brez človeških interakcij. Prav medsebojne interakcije so tisto, kar nam pomaga, da rastemo, se učimo in se počutimo cenjene. Izolacija pa je eden glavnih razlogov za depresijo in manko produktivnosti. 

Še pomembneje pa je, da lahko z delom v skupinah dosežemo veliko več kot s samostojnim delom. Ekipe potrebujejo dosledno osebno dinamiko za pravilno delovanje. V primeru, da delate zgolj od doma, se lahko pogosto pripeti, da ljudje v zelo pomembnih trenutkih preprosto pozabijo na vas. 

Lahko bi dejali, da ste večkrat spregledani. Ker vas ne vidijo, na vas pozabijo tudi ob zanimivih projektih, službenih napredovanjih itd. 

Da se ne boste počutili izolirane in spregledane, storite tole: 

 • poskrbite, da boste vedno opravili svoje delo in postali nepogrešljiv del ekipe.
 • delajte od doma le nekaj dni v tednu ali pa vsaj en dan namenite sestankom v pisarni.
 • redno se pogovarjajte s šefom in sodelavci (po telefonu ali v aplikacijah za spletni klepet).
 • pomagajte sodelavcem, ko je potrebno, spomnite se njihovih rojstnih dni in pokažite, da vam je mar.
 • opravite redne videokonference z ekipo.
 • ne zamudite dogodkov za krepitev ekipnega duha (ang. team building) in podobnih dogodkov.
 • ne nadomeščajte pomanjkanja socialne interakcije s povečano rabo družbenih medijev. 

3. Hladilnik 

Mogoče se sliši neverjetno, a ena največjih motenj v domačem okolju je lahko hladilnik (ali kuhinja na splošno). Hladilnik ni le moteč dejavnik, ki vas nenehno poskuša zapeljati, da prekinete z delom, obenem je tudi poln kalorij. 

Preveč kalorij pa vodi v pridobivanje telesne teže. Mnogi ljudje, ki delajo od doma, poročajo, da imajo težave z omejevanjem apetita. Med vsakim odmorom namreč v kuhinji poiščejo okusen prigrizek. 

Delo od doma ne zahteva le delovne discipline, ampak tudi disciplino, ki vas bo ustavila pred pretiranim hranjenjem. Kot rečeno, delo od doma nima samo pozitivnih plati. 

Seveda pa obstaja nekaj trikov, kako lahko med delom od doma zajezite svoj apetit: 

 • poskrbite za zdrav zajtrk, s katerim boste zaužili dovolj hrane, da vam dlje časa ne bo treba jesti.
 • med delom ne malicajte.
 • če že, si privoščite le prigrizke, ki nimajo preveč kalorij (jabolko, ovsena kaša itd.).
 • doma imejte čim manj nezdrave hrane.
 • tako, kot ne delate tam, kjer spite, tudi ne jejte tam, kjer delate. (Mogoče niste ves čas lačni, prav mogoče pa je, da postanete zaspani.)
 •  

4. Pol dneva dela(j)te, pol ga preživite z družino 

Meja med zasebnim in poslovnim življenjem se vedno bolj briše. Stalna dostopnost po telefonu in večerno delo za delo od doma nista nič nenavadnega. 

Toda pri delu od doma lahko meja med vašim zasebnim in poslovnim življenjem postane še bolj zamegljena. Prav zato si morate postaviti jasno ločnico, brez nje se utegnete ujeti v zanko stalnega dela in boste namesto uspešnega dela v službi in uživanja v času, preživetem v družinskem krogu, na obeh koncih premalo dosegli. 

Morda bo težko usklajevati poslovno in osebno življenje, a najpomembnejše pravilo je naslednje: ko delate, resnično delajte in ko preživljate čas z ljudmi, bodite resnično prisotni (ne uporabljajte prenosnika, telefona ali ste miselno odsotni). 

V nasprotnem primeru ljudem, ki jih imate najraje, date vedeti, da je vaše delo bolj pomembno kot oni. Trpi tudi druga stran: le redko lahko opravljate kakovostno delo, če vas motijo družinski člani. Nekateri ljudje lahko delajo le eno stvar naenkrat. 

Recept za uspešno delo od doma

Povzemimo, kako lahko uspe(va)te z delom od doma. Najprej razvijte nabor kompetenc, ki vam omogočajo delo od doma; če ne s polnim delovnim časom pa vsaj s skrajšanim. 

Nato boste potrebovali veliko notranje motivacije, da ostanete produktivni doma. Zato se pri delu od doma prepričajte, da opravljate delo, ki ga imate res radi. 

Ustvarite si popolno delovno okolje za delo od doma. Uredite si pisarno z veliko delovno mizo, ergonomskim stolom, dvema velikima monitorjema in drugo pisarniško opremo, ki vam je všeč. Naj bo delovna soba motivacijska in naj bo urejena. Bodite ponosni na svojo domačo pisarno. 

Nato poskrbite, da boste resnično delali doma, brez motenj. Da bi to dosegli, boste morali pravilno natrenirati možgane, kar bo sprva morda težko. A z dovolj treninga bo vaša produktivnost zrasla do neba. 

Poleg tega boste, če delovni čas prilagodite svojemu biološkemu času (t. i. bioritmu), postali nepremagljivi. 

Do produktivnosti si pomagajte z različnimi orodji, kot je Task Manager. Če boste spremljali porabo svojega časa, boste zagotovo (p)ostali bolj disciplinirani. Obstaja veliko čudovitih orodij, ki lahko naredijo čudeže pri delu od doma. 

In nenazadnje, ne pozabite na komunikacijo s šefom, sodelavci in strankami. Nikoli ne zanemarjajte poslovnih odnosov. Če pravilno negujete odnose in vedno izpolnite tisto, kar ste obljubili, tudi če delate od doma, vas ljudje ne bodo nikoli pozabili vključiti v zanimive projekte in vas bodo imeli v mislih za napredovanje v podjetju.


Želite ponudbo in več informacij o aplikaciji za merjenje produktivnosti dela - Task Management