Ne spreglejte  •  Vabljeni na spletno delavnico s Sabino Đuvelek: "Učinkovito upravljanje s časom." Več informacij in prijava 
   
Choose languageLanguage
Blog

5 najpogostejših kršitev, na katere naletijo inšpektorji za delo

5 najpogostejših kršitev, na katere naletijo inšpektorji za delo

Na praznik dela nihče ne dela. Tega pravila menda nihče ne krši. Ugotavljajo pa, da je kršitev temeljnih pravic iz delovnega razmerja iz leta v leto več. Izpostavljajo pozna in deljena izplačila dohodka ter prispevkov in predvsem na kršitve vodenja evidenc o delovnem času

Imel sem priliko govoriti z delovnim inšpektorjem in zanimalo me je, kako ukrepajo v primeru ugotovljenih kršitev, ki jih navaja članek:

Vodenje prirejenih evidenc delovnega časa

Delovni inšpektorji v tem primeru ne ukrepajo neposredno, temveč prijavijo sum kaznivega dejanja Policiji, ki ukrepa dalje skladno z zakonodajo. Sum prirejene evidence delovnega časa je npr. to, da imate v storitveni dejavnosti vsak dan evidentiran prihod delavca ob enaki uri (npr. 8:00) in odhod ob enaki uri (16:00). V primeru, da delovni inšpektorat prejme prijavo kršitev pravic o delovnem času, se za sum prirejene evidence lahko smatra, če je vsak dan evidentiranih natanko 7 ur in 30 minut dela.

Pisanje za nazaj (ali celo za naprej!)

Nekateri inšpektorji ugotavljajo, da delodajalci razpored dela obravnavajo kot evidenco o izrabi delovnega časa, kar seveda ni prav. Pisanje evidence za naprej (za cel mesec) ni evidenca izrabe delovnega časa, temveč razpored dela. Sledi opozorilo in ureditvena odločba ali globa. Pisanje evidence za nazaj vam v primeru obiska inšpektorja tudi ne bo pomagalo. Edina rešitev je voditi evidenco sproti.

Kako voditi evidenco delovnega časa za učinkovito upravljanje zaposlenih?


Dvojne evidence delovnega časa

To res težko razumem, ampak se dogaja. Če inšpektorju pokažete evidenco, za katero sumijo, da je lažna, lahko primer odstopijo organom, ki preganjajo kazniva dejanja. Ampak, a ni že vodenje ene evidence naporno… zakaj bi torej vodil dvojno evidenco? A ne zahteva naša država preveč evidenc in imate papirja čez glavo?

Morebitne razloge za vodenje dvojne evidence lahko odpravite že z dobrim pravilnikom o delovnem času.

Neizplačilo nadur

Pri nadurah prihaja do največ potencialnih kršitev. Nadurno delo mora biti odrejeno. Tako pravi Zakon o delovnih razmerjih. Praviloma vnaprej in izjemoma za nazaj. Praviloma pisno in izjemoma ustno, s kasnejšo pisno sledjo. Ni vsaka ura, ki je nad planiranim razporedom, avtomatično nadura. S sodobno programsko opremo lahko enostavno vodite saldo ur v okviru fleksibilnega delovnega časa in fond odrejenega nadurnega dela ter planirate delavce glede na realne potrebe.

Odrejanje nadurnega dela in razporejanje delovnega časa

Delodajalci morajo vnaprej objavljati razpored delovnega časa. Dinamika današnjega poslovnega okolja narekuje, da se te prerazporedbe v realnosti dogajajo v zadnjem trenutku. To sicer ni nič protizakonitega. Prav tako zakon ne predvideva, da bi tako prerazporeditev morali obravnavati kot nadurno delo. Lahko jo obravnavamo kot neenakomerno razporeditev delovnega časa in ob tem spoštujemo omejitve referenčnega obdobja, ki jih nalaga zakon.

Ugotavljam, da obstajata dva temeljna razloga za ugotovljene kršitve:

  • neobstoj internega akta o delovnem času v organizaciji,
  • ročno ali pomanjkljivo vodenje evidence o izrabi delovnega časa.

Se želite izogniti kršitvam pri vodenju evidence delovnega časa?