Choose languageLanguage
Blog

4 disruptivni scenariji za revolucijo v industrijski proizvodnji

4 disruptivni scenariji za revolucijo v industrijski proizvodnji
 
4 minutno branje
Datum
01/05/2018

V osemdesetih letih 20. stoletja je imel IBM trden vodilni položaj na področju računalništva. Nato se je pojavil malček Microsoft in popolnoma spremenil področje osebnih računalnikov in operacijskih sistemov. To je bila prva revolucija v IT področju. Naslednja taka revolucija se je pojavila s prihodom pametnih telefonov, ki sta jo ustvarila Apple in Google. V IT področju so take nagle spremembe dokaj pogoste.

DISRUPCIJA = HITRA SPREMEMBA,
REVOLUCIJA, DISRUPTION (ang.)

Industrijska proizvodnja po drugi strani do sedaj ni doživljala takih revolucij. Spreminjala se je le počasi, evolucijsko, in v zadnjih 50 letih so se pojavile naslednje tri večje spremembe:

  • povečevanje stopnje avtomatizacije,
  • uporaba principov vitke proizvodnje in Six Sigma,
  • vpeljava in povezava z IT rešitvami, kot so ERP, MES ipd.

Kaj nas čaka?

Industrijski internet, ki se poraja v zadnjih letih, je novost, ki s sabo zlahka prinese prvo veliko disrupcijo v industrijski proizvodnji od 3. industrijske revolucije dalje. Obljublja popolno zlitje IT sistemov in proizvodnih strojev.

industrijska proizvodnja revolucija

vir: http://iot-analytics.com/industrial-internet-disrupt-smart-factory/

Če pomislimo, kaj bo tako zlitje pomenilo, lahko hitro ugotovimo, da se bosta srečala in trčila dva precej različna svetova. Na eni strani konzervativen proizvodni svet, na drugi strani hiter IT svet, ki je navajen na revolucije. Fenomen lahko gledamo tudi kot sestavni del četrte industrijske revolucije, Industrije 4.0.

Vendar bodimo pozorni tudi na to, kako revolucijo Industrije 4.0 gledajo ljudje, ki delajo v industriji! Analiza Svetovnega ekonomskega foruma (WE Forum) je v letu 2015 odkrila, da 88% odločevalcev v industriji še vedno ne razume v celoti novih poslovnih modelov in dolgoročnih vplivov industrijskega interneta (vir). Verjetno je razlog za tako mnenje v tem, da večina od njih v svoji delovni dobi sploh ni doživela nobene disrupcije.

Koliko je pravzaprav prostora za disrupcijo v industrijski proizvodnji?

Učinkovitost proizvodnje lahko na visokem nivoju zelo natančno izmerimo z merilom OEE (Overall Equipment Effectivness). Povprečni OEE je 60-70%, najboljša industrijska podjetja ga imajo okrog 85%. Torej je do idealnih 100% še precej prostora, tudi za najboljše proizvodnje.

Vendar izboljšav ne smemo iskati samo znotraj trenutnih poslovnih okvirov in metrik. Iskati moramo nove načine za zadovoljevanje potreb kupcev! Ali lahko industrijski internet prinese disrupcijo?

Naštejemo lahko 4 scenarije, ki lahko naredijo disruptivno revolucijo v proizvodnji:

1. Pametna oskrbna veriga

Oskrba proizvodnje linije z materiali in polizdelki na popolnoma avtomatski način in v tesni povezavi z dobavitelji. Dobavitelji sproti vidijo, kako napreduje proizvodnja in kakšne ima potrebe. Dobavitelj avtonomno dostavlja vse potrebno na proizvodno linijo. Pomembna je odprtost in povezava IT sistemov proizvodnega podjetja z IT sistemi dobaviteljev, računalniška izmenjava podatkov, zaupanje.

2. Stroji tesno povezani z IT sistemi in s kupci

Centralni ERP sistem proizvodnega podjetja (navadno SAP) avtonomno daje navodila strojem v proizvodnji. To seveda dela preko MES in SCADA sistemov, vendar brez človeškega posredovanja. Vsa navodila in recepti za izdelavo končnega izdelka morajo biti vneseni v MES, ERP jih samo proži. Za tak način dela se uporablja izraz Cyber Physical Systems (CPS), ki predvideva drugačno hierarhijo IT sistemov v proizvodnji. Vedno več odločitev v proizvodnji bo avtonomnih, brez vpletanja človeka.

3. Avtonomna vozila

Izdelke bo še vedno potrebno fizično dostaviti kupcem, materiale na proizvodne linije. Na tem področju si vsi veliko obetamo od avtonomnih tovornih in dostavnih vozil. Volvo je že uspešno preizkusil vlake tovornih vozil na avtocestah, osebni avtomobili postajajo vedno bolj avtonomni, znotraj proizvodnih hal že vozijo avtonomna vozila (AGV). V naslednjih 10 letih se bo število avtonomnih vozil močno povečalo. Njihova uporaba bo spremenila način oskrbe.

4. Pametno vzdrževanje in najem strojev (MaaS)

Pri povečevanju OEE lahko veliko dosežemo z zmanjšanjem zastojev, ki so potrebni za vzdrževanje proizvodnih linij. Vzdrževanje strojev postaja vedno bolj enostavno, vedno lažje ga je načrtovati. Pojavljajo se že ideje in modeli, ko proizvodno podjetje stroj najame in plača samo njegov učinkoviti čas. Podobno, kot pri programski opremi najemamo licence (SaaS, Software as a Service) se pojavlja model MaaS (Machine as a Service). Stroj bo lahko zakupilo več podjetij, lastnik ga bo vzdrževal, dobavitelji pa oskrbovali. Uporabnik stroja pa ga bo moral oskrbeti s svojimi recepti oz. navodili za delo.

Kaj pa industrijskim podjetjem lahko ponudi Špica? Uredimo vam lahko osnovne zadeve, ki jih nujno potrebujete za disrupcijo v svoji organizaciji.