NE SPREGLEJTE  •  🚀 Vabljeni na brezplačni predstavitveni dogodek ob slavnostni dobrodoščlici ZEBRI MC9400 na trg! => REGISTRIRAJTE S
Choose languageLanguage
Študija primera

Učinkovito tiskanje deklaracij v E. Leclercu

Učinkovito tiskanje deklaracij v E. Leclercu Učinkovito tiskanje deklaracij v E. Leclercu

Izziv

V Sloveniji sta dva hipermarketa E.Leclerc, eden v Ljubljani, drugi v Mariboru. Različnih izdelkov na prodajnih policah je ogromno in preko 30.000 jih na embalaži nima označb v slovenskem jeziku. V skladu s strogo zakonodajo je nanje potrebno nalepiti ustrezno deklaracijo. Po uvedbi EU uredbe št. 1169/2011, ki stopi v veljavo 13. decembra 2014, so deklaracije postale še bolj kompleksne (najbolj opazne spremembe na deklaracijah so odebeljeni alergeni in določena minimalna velikost pisave). Zadolženi za deklariranje izdelkov morajo večino deklaracij popraviti, da zagotovijo skladnost s predpisi.

»Z novim sistemom smo želeli naše deklaracije uskladiti z novo uredbo. Podjetje Špica nam je pri tem pomagalo vse od idejne zasnove do zagona. Zahvaljujoč njihovemu delu se danes lahko pohvalimo z učinkovitim sistemom za pripravo deklaracij.« -Primož Ulčar, vodja opisanega projekta na Rudnidis, d.o.o.

Izzivi, ki so jih je imeli v E.Leclercu pred uvedbo spletnega tiskanja:

 • Bazo 30.000 različnih etiket je bilo težko vzdrževati.
 • Etikete so bile kreirane v Wordu in natisnjene s programom NiceLabel, kar pomeni, da je bilo za vsako etiketo potrebno hraniti dva različna formata.
 • Z novo uredbo bi bilo potrebno ročno popraviti vseh 60.000 datotek (30.000 Wordovih datotek in 30.000 etiket).
 • Zastarela arhitektura rešitve ni omogočala centralizirane rešitve (en sistem za mariborsko in ljubljansko poslovalnico).
centralizacija tiska etiket

Rešitev

Po podrobni analizi dejanskega stanja je ekipa Spica strokovnjakov sestavila načrt rešitve. Naš cilj je bil enostavnost in intuitivnost za končne uporabnike, hkrati pa je morala biti centralizirana za uporabo na različnih lokacijah (v Ljubljani in Mariboru).

Določili smo vse različne uporabnike: administrator, oblikovalec deklaracij in tiskar. Rešitev tako zajema različne module programske opreme NiceLabel:

 • NiceLabel Powerforms Web je spletna aplikacija, ki omogoča uporabnikom tiskanje in vnašanje form preko spletnih brskalnikov, ne da bi bilo potrebno karkoli namestiti na računalnik.
 • NiceLabel Control center Pro je administratorska spletna aplikacija za nadzor nad uporabniki, tiskalniškimi procesi, zgodovino tiskanja in licencami.
 • NiceLabel Designer Pro je program za oblikovanje etiket.

Način dela smo v primerjavi z dosedanjim stanjem močno izboljšali. Vsebina deklaracij se sedaj vnaša na enem mestu s pomočjo programa NiceLabel Powerforms Web, za kar je pripravljena posebna spletna forma. Predhodno smo določili vse različne formate etiket, pri čemer smo težili k temu, da je teh čim manj. Za odebeljevanje alergenov, kar zahteva nova uredba, je poskrbljeno znotraj same rešitve in poteka samodejno. Vse podatke o deklaracijah smo strukturirano zapisali v centralno bazo vseh oblik in vsebin. Nova rešitev omogoča centralizirano upravljanje in tiskanje preko spletne aplikacije.

Rezultati

 1. Namesto 30.000 različnih etiket jih je sedaj samo nekaj 10. V primeru, da pride do novih zahtev po spremembi na etiketi, rešitev omogoča hitre popravke.
 2. Podatki so zapisani v SQL bazi, kar pomeni, da je administracija in nadaljnja manipulacija podatkov enostavna.
 3. Uporabniki rešitve ne potrebujejo lokalno nameščene aplikacije. Vse vnose in tiskanje lahko izvedejo preko spletnega brskalnika.
 4. Rešitev teče na sodobni platformi.
 5. Uporabniki so pri svojem delu hitrejši.