Choose languageLanguage

Zaposleni v VDC Tončke Hočevar imajo skoraj unikatne urnike, veliko je posebnosti pa tudi podaljšanega dela in nadur. Sistem mora vse to upoštevati, saj je področje beleženja in planiranja delovnega časa res kompleksno. Mesečno pri upravljanju delovnega časa zaposlenih prihranijo 40 ur na mesec.