Zabeležen delovni čas je osnovni podatek za merjenje prisotnosti zaposlenega na delovnem mestu, hkrati pa tudi osnova za izračun plače. Povezava teh dveh sistemov prihrani marsikatero delovno uro. Integracija Time&Space s sistemom SAP je s strani SAP certificirana rešitev, kar zagotavlja kakovost in zanesljivost storitve. V sistem Time&Space se beležijo vsi dogodki, vezani na delovni čas in realizacijo zaposlenega, zato predstavlja baza Time&Space popoln vir podatkov za obračun plač.