Choose languageLanguage
Video

Popis osnovnih sredstev - rešitev Frontman FIND

Popis osnovnih sredstev - rešitev Frontman FIND

Frontman Find je rešitev za popis osnovnih sredstev, ki temelji na uporabi črtne kode. Je najbolj razširjen sistem za popis osnovnih sredstev v Sloveniji.  Omogoča elektronski popis osnovnih sredstev, dodajanje novih nahajališč, popis z več komisijami hkrati, sprotne rezultate popisa ter raznovrstne statistika.  Poskrbljeno je tudi za preprosto integracijo saj je skladen z večino računovodskih porgramov in ERP sistemov.

Osnovna sredstva in nahajališča se označi z nalepkami, ki vsebujejo poleg črtne kode tudi poljubno vsebino, in jih pri popisovanju enostavno odčitavamo. Vaša inventura bo tako bistveno hitrejša in preglednejša. V video prispevku si oglejte funkcionalnosti in načine uporabe rešitve Frontman FIND.