Video

Modul za planiranje delovnega časa - Dynamic Scheduling

04/09/2019
Modul za planiranje delovnega časa - Dynamic Scheduling

Modul Dynamic Scheduling je razširitev programske opreme Time&Space, in je namenjena enostavnemu razporejanju urnikov ter delovnih obveznosti zaposlenih.