Choose languageLanguage

Modul Dynamic Scheduling je razširitev programske opreme Time&Space, in je namenjena enostavnemu razporejanju urnikov ter delovnih obveznosti zaposlenih.