Mobilni dostop pomeni uporabo mobilnika za pristop do zaščitenih prostorov. Na ta način lahko zaposleni, s preprostim zasukom telefona v svoji roki, vstopijo v poslovne prostore. Za varnost poskrbijo s pomočjo unikatnega gesla, identifikacijskih kartic ne potrebujejo več. HID Mobile Access je mobilna aplikacija proizvajalca HID in je integrirana s sistemom Time&Space.