Ustrezno označevanje izdelkov je temelj za sledljivost izdelkov skozi njihovo celotno življenjsko dobo. Izbora nalepk ne gre podcenjevati ali prepuščati ocenam preko prsta. Označevanje izdelkov mora biti izvedeno v skladu s standardi oskrbne verige in s čim manjšimi stroški. Bistveno je, da izberemo ustrezen način označevanja, ki bo primeren in odporen na dejavnike znotraj vseh okolij, v katerih se bo izdelek predvidoma nahajal.