NE SPREGLEJTE  •  🚀 Vabljeni na brezplačni predstavitveni dogodek ob slavnostni dobrodoščlici ZEBRI MC9400 na trg! => REGISTRIRAJTE S
Choose languageLanguage
Študija primera

Centralizacija označevanje v Krki

Centralizacija označevanje v Krki Centralizacija označevanje v Krki

Centralizacija označevanja 

Krka je eno no največjih evropskih farmacevtskih podjetij. Poleg sedeža v Sloveniji, vršijo proizvodnjo še v petih državah in večih distribucijskih centrih, dobavljajo pa v več kot 70 držav po celem svetu.

Med gradnjo novih proizvodnih kapacitet so preučili tedanji sistem označevanja in ugotovili, da to ne sledi več njihovim potrebam zaradi:

  • Zadostitev tako internih kot zakonodajnih lokalnih regulativ na področju označevanja.
  • Časovno potratno ročno papirno arhiviranje vsake natisnjene etikete do konca življenjske dobe produkta za vsako lokacijo.
  • Otežena revizija kataloga šablon etiket zaradi razdrobljenosti sistemov in večji riziko negativnega izida revizije.
  • Neoptimalna povezava s sistemoma SAP in lokalnimi Werum sistemi.
Velika obremenitev in odvisnost od IT oddelka, ki je izvajalo kreiranje in spreminjanje šablon etiket (te so bile vse ustvarjene ročno in lokalno. Tako jih je bilo na stotine, pogosto tudi dupliciranih) ter dolg cikel kreiranja in spreminjanja šablon etiket.

»Ker smo obstoječi sistem prerasli, smo se odločili za sodoben, dolgoročen sistem, ki bi z nami rasel,« je komentiral Anton Škof, vodja IT. 

Prednosti sistema Frontman LMS

  • Poenotena platforma za dizajniranje in upravljanje z etiketami.
  • SAP in Werum integracija s podatki v realnem času s predogledom etiket.
  • Boljša odzivnost na potrebe kupcev glede označevanja.
  • Elektronski, centraliziran katalog etiket.
  • Grafični vmesnik za dizajniranje ter elektronsko potrjevanje etiket.
  •  

Frontman LMS - Powered by NiceLabel

Krka je za sodelovanje pri projektu centralizacije in modernizacije označevanja izbrala Špico International, ki v svojem naboru rešitev za označevanje in sledenje ponuja tudi rešitve podjetja NiceLabel. Izbrana rešitev tako zagotavlja skladnost s FDA in GMP zahtevami. Elektronski sistem dizajniranja in potrjevanja prinaša točnost podatkov, kar znatno zmanjšuje ročno delo in povečuje odzivnost na potrebe strank. Vsaka natisnjena etiketa se avtomatično arhivira v PDF formatu, kar znatno zmanjšuje ročno papirno delo in stroške arhiviranja. Podobno je s kreiranjem novih nalepk, saj je omogočeno hitro digitalno iskanje po podatkih o etiketah znotraj centraliziranega sistema. Tako namesto dizajniranja nove šablone za etiketo, uporabniki raje poiščejo obstoječo ter se na ta način izognejo duplikatom. Uporabniki lahko do najmanjše podrobnosti pregledujejo razlike med etiketami, kar za razliko od prejšnjega sistema omogoča ustrezen nadzor kakovosti, točnost podatkov na etiketi in konsolidacijo šablon. Etikete po novem dizajnirajo poslovni uporabniki, ki najbolje poznajo zahteve ter s tem niso več odvisni od IT oddelka. Integracija s SAP je bila narejena brez dodatnega programiranja, omogoča pa bistveno enostavnejšo revizijo regulativ. Integracija tudi ni vplivala na uporabniški vmesnik, zaradi česar ni bilo potrebe po dodatnem treningu uporabnikov. 

»Ne glede na sistem, ki ga imajo lokalno, je uporabljena ustrezno šablona, tako da so etikete konsistentne ne glede na to, kje jih natisnejo. Pri prejšnjem sistemu nas je skrbelo, da bi neuspešno prestali revizijo in kako bi to vplivalo na naš promet.« Anton Škof, Vodja informatike

 

Centralizirana platforma je bistveno poenostavila upravljanje sistema za označevanje

Krka tako uporablja eno centralizirano platformo za upravljanje z vsemi aspekti označevanja. Enotna Šablona se uporablja ne glede na tip tiskalnika ali sistema, ki proži nalogo tiska (Werum za proizvodnjo in SAP za poslovne operacije). 

Plani za prihodnost

V prihodnosti namerava Krka razširiti poenoten sistem označevanja tudi na dobavitelje in podizvajalce. Ti bodo tako lahko uporabljali šablone etiket, ki jih Krka uporablja interno.