Biometrija postaja glavna tehnologija za identifikacijo, avtentikacijo, avtorizacijo in kontrolo pristopa, saj odpravlja pomembne omejitve klasičnih metod, kot so na primer ključi in gesla.